Srpen 2009

Happy Birthday kit

30. srpna 2009 v 21:30 | Kac |  Theme kits

44 element

4 paper

Galanty show

26. srpna 2009 v 11:53 | Kac |  Embellishments

12 element,2 paper,1 frame


Kids

23. srpna 2009 v 19:50 | Kac |  Embellishments
6 paper
50 element

Garden vintage

20. srpna 2009 v 22:54 | Kac |  Theme kits
50 element

8 paper